Thursday, July 22, 2010

Litratong Pinoy: TAWID (Cross)Ito na marahil ang pinakamalapit na pagkakataon kong "makapunta" sa Afghanistan, isang bansa na hitik na hitik sa kasaysayan at biyaya ng kalikasan nguni't sa kasalukuyan ay nilalambungan ng hindi kagandahang mga balita. Sa ngayon.

TAWID = CROSS

This is probably the closest I will ever be to Afghanistan, a country with a rich cultural heritage and an abundance of natural wonder but is, unfortunately, hidden in a veil of not-so-pleasant news. For now.

aboard a Finnair flight from Bangkok to Helsinki, May 2010, using a digicam.

No comments:

Post a Comment

Thank you for taking time to visit my blog! See you again next time here or in my main blog- So far, so good.