Thursday, May 28, 2009

Litratong Pinoy: ALAM MO BA? (Do you know?)
Alam mo ba na ang Mayo 28 hanggang Hunyo 12 ng bawat taon ay tinaguriang Araw ng Watawat? At alam mo rin ba ang mga sumusunod na bagay-bagay tungkol sa ating Pambansang Watawat?

1. Ang unang watawat ay tinahi ni Marcela Agoncillo, kanyang anak na si Lorenzana, at Delfina Herbosa Natividad (pamangkin ni Jose Rizal) sa 535 Morrison Hill Road, Hongkong, mula sa konsepto ni Hen. Emilio Aguinaldo.

2. Ang unang pagkakataon na iwinagayway ang watawat na ito ay noong Mayo 28, 1898 matapos magwagi ang mga Pilipino laban sa mga Kastila sa Barrio Alapan, Imus, Cavite.

3. Ang Republic Act 8491 ang batas na nagtatakda sa wastong pagkilala, paggalang, pagwagayway, atbp ng ating Pambansang Watawat.

4. Pangkalahatan, ang watawat na nasa bukas at hayag na lugar ay dapat lamang nakawagayway mula pagsikat hanggang paglubog ng araw.

5. Sa mga sumusunod na lugar dapat nakawagayway ang watawat sa lahat ng araw ng taon, araw at gabi:

Palasyo ng MalacaƱang;
Gusali ng Kongreso ng Pilipinas;
Gusali ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas;
Rizal Monument sa Luneta;
Bonifacio Monument sa Caloocan City;
Emilio Aguinaldo Shrine in Kawit;
Barasoain Church Historical Landmark sa Malolos City;
Marcela Agoncillo Historical Landmark sa Taal;
Tomb of the Unknown Soldier;
Libingan ng mga Bayani sa Taguig City;
Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa North Cemetery;
at lahat ng International Ports of Entry.

6. Ang anumang tagdan ng watawat ay hindi dapat kapantay o hihigit sa taas ng Independence Flagpole (107 feet) na matatagpuan sa Rizal Park.

7. Kapag ang watawat ay naka-display nang patayo, ang tatsulok na bahagi nito ang dapat nasa itaas, habang ang asul sa bahagi ay dapat nasa kaliwang bahagi (ng tumitingin).

8. Kapag ang watawat ay itataas nang kalahating-tagdan (half-mast) lamang, kailangan muna itong itaas hanggang sa pinakatuktok ng tagdan at mula roon ay ibaba sa kalagitnaan ng flagpole.

9. Permanenteng nasa kalahating-tagdan ang mga watawat ng Pilipinas sa Tomb of the Unknown Soldier sa Libingan ng mga Bayani sa Taguig City at sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa North Cemetery.

10. Bawal iwagayway ang watawat sa lugar tulad ng sabungan, bahay-pasugalan, mga kabaret, atbp.

Iwagayway ang watawat ng Pilipinas kung nasaan ka man naroroon, pati sa iyong blog at sa buong cyberspace! Mabuhay ang Pilipinas!

(Kung alam mo na ang mga bagay-bagay na ito, dakila ka, kabayan! Kung bago rin ito sa iyong kamalayan (tulad ko!) huwag malumbay! Dagdag na kaalaman tungkol sa watawat, Pambansang Awit at iba pang simbolo ng Republika ay matatagpuan sa National Historical Institute website at sa isa ko pang blog.)

ALAM MO BA = DO YOU KNOW that May 28 to June 12 are declared Flag Days? And do you also know these facts about the Philippine National Flag?

1. The first flag was sewn by Marcela Agoncillo, her daughter Lorenzana, with Delfina Herbosa Natividad (niece of Jose Rizal) in 535 Morrison Hill Road, Hongkong, from the concept of General Emilio Aguinaldo.

2. The first time the flag was flown was after the Battle of Alapan was won on May 28, 1898 in the village of Alapan, in the town of Imus, in Cavite province.

3. Republic Act 8491 is the Act Prescribing the Code of the National Flag, Anthem, Motto, Coat-of-Arms and Other Heraldic Items and Devices of the Philippines.

4. In general, the national flag should be displayed daily only from sunrise until sunset.

5. In the following places, the national flag should be displayed 365 days and 24/7:

MalacaƱang Palace;
Congress of the Philippines building;
Supreme Court building;
Rizal Monument in Luneta;
Bonifacio Monument in Caloocan City;
Emilio Aguinaldo Shrine in Kawit;
Barasoain Church Historical Landmark in Malolos City;
Marcela Agoncillo Historical Landmarkl in Taal;
Tomb of the Unknown Soldier;
Libingan ng mga Bayani in Makati City;
Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion in N.Cemetery;
and all International Ports of entry.

6. No flagpole should be as tall or taller than the Independence Flagpole at the Rizal Park. Its height is 107 feet.

7. When displayed vertically, the triangle should be on top. The blue field should be to the left of the observer in time of peace, and the red field to the left of the observer in time of war.

8. When the flag is to be flown at half-mast, it must first be hoisted to the top of the flagpole before it is lowered to the middle part of the pole.

9. The Philippine National Flag is at permanent half-mast at the Tomb of the Unknown Soldier at the Libingan ng mga Bayani in Taguig City and the Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion in the North Cemetery.

10. The flag should not be displayed in areas of frivolity like casinos, night clubs, etc.

Let the Philippine National Flag fly free, a symbol of our proud nation, wherever you maybe, including here in cyberspace, in your blogs even. Mabuhay ang Pilipinas!

(If you already knew these tidbits, good for you! But if like me these are new information, don't fret! Additional information about our national flag, our national anthem, and other symbols of the republic is available in the National Historical Institute website and in my other blog.)

a Gawad Kalinga village in Anislag, Daraga, Albay, April 2007, using a digicam.

Thursday, May 21, 2009

Litratong Pinoy: LAHAT AY PAYAK (Everything is simple)Nagkalat ang mga ganito kapayak na mga babala sa Finland. Madali silang makita, madaling maintindihan, gamit ang mga kulay na hindi masakit sa mata. Walang pulitikang mababanaag sa mga babala; trabaho lang.

LAHAT AY PAYAK = EVERYTHING IS SIMPLE Strategically placed all over Finland are signs like these. They are easily visible, unequivocal, intelligently using standard colors that do not assault the eyes. No politics envelop these signs; they just do their job in keeping the pedestrians and drivers safe.

a crosswalk in Tampere, Finland, August 2007, using a digicam.

Thursday, May 14, 2009

Litratong Pinoy: NANG MATAPOS (After it was finished)Ang mga magagarang gusaling pabahay na ito ay nasa huling yugto na ng kanilang konstruksyon. Bagaman dapithapon na, patuloy pa rin ang ilang manggagawa.

Harinawa'y masolusyonan nito ang suliranin ng pabahay sa maraming Pilipino- nguni't hindi lang ang mga kayang tumira sa mga condominium kundi mas lalong higit ang mga maralitang Pinoy.

NANG MATAPOS = AFTER IT WAS FINISHED These condominium units are in the final stages of their construction. Even if it's almost dusk already, many workers are still at the site. Hopefully, after these buildings are finished, they will ease the housing problem in the country. Not just for those who can live in posh flats and lofts, but more especially for those who have the least in life.

construction site along C5, February 2009, using my digicam.

Thursday, May 7, 2009

Litratong Pinoy: SIMULA PA LANG (Just starting)Paglapag ng unang lipad ng mga eroplano sa simula ng isang mahabang maghapon sa pangunahing paliparang ito.

SIMULA PA LANG = JUST STARTING Landing of the first flight at the beginning of a very long day in this major airport.

Mactan International Airport, Cebu City, March 2009, using a digicam.